X

FAQ

VŠEOBECNÉ

Kto sú naši partneri?

Spolupracujeme s tými najlepšími relaxačnými a pohybovými zariadeniami v rámci Slovenskej a Českej republiky. Náš tím usilovne pracuje a hľadá pre vás také miesta, kde si oddýchnete, kde vás doslova nabijú novou energiou. Samozrejmosťou je vysoká úroveň poskytovaných služieb a kvalitné zázemie. Pozrite si ponuku pomocou nášho vyhľadávača.

Čo sú Dni zdravia?

Vzdelávame. Spájame kolektív. Staráme sa o zdravie vašich zamestnancov – to sú dôvody, prečo organizujeme Dni zdravia a prečo ich považujeme za neoddeliteľnú súčasť programu MultiSport. Celú akciu pre vás kompletne zabezpečíme vrátane športového vybavenia odborníkov a lektorov na vybrané aktivity. V súčasnosti vám ponúkame Dni zdravia a účasť na športových firemných hrách. Zaujali sme vás? Napíšte nám, alebo si pozrite detaily o nami organizovaných akciách.

Ako môžem získať kartu MultiSport?

Ide o jedinečný zamestnanecký benefit – už z definície je teda jasné, že ho možno získať len cez vášho zamestnávateľa, individuálne sa teda získať v súčasnosti nedá. Ak vy sami pracujete na personálnom oddelení a premýšľate, ako dlhodobo motivovať svojich ľudí k pohybu a relaxácii, nehľadajte ďalej. Ozvite sa nám a spoločne zariadime, aby sa vaši zamestnanci cítili lepšie. Ak patríte práve medzi zamestnancov, ale zatiaľ vám váš zamestnávateľ tento benefit neponúkol, na nič nečakajte a odporučte nás svojmu zamestnávateľovi. My sami sa s ním skontaktujeme a zoznámime ho so všetkými detailmi programu MultiSport.

Ako funguje karta MultiSport?

Pozrite sa na naše video, ktoré vám všetko jednoducho vysvetlí. V skratke len čo od svojho zamestnávateľa dostanete kartu MultiSport, môžete ju začať využívať takmer okamžite. Stačí sa len zoznámiť s podmienkami používania karty MultiSport. Potom si už len stačí podľa ľubovôle vybrať, kam vyrazíte! Na recepcii zariadenia sa vždy preukážte svojou kartou MultiSport spoločne s preukazom totožnosti s fotografiou a...To je všetko!

Čo je karta MultiSport?

Karta MultiSport je voľnočasový zamestnanecký benefit, ktorý vám každý deň garantuje vstup do viac ako 2 200 pohybových a relaxačných zariadení v 392 mestách na Slovensku aj v Česku. Celoročne si môžete vyberať z viac ako 260 rôznych aktivít.

Čo je program MultiSport?

Ponúka zamestnávateľom riešenie dlhodobej motivácie zamestnancov k pravidelnému pohybu a relaxácii. Obsahuje 2 produkty – kartu MultiSport, Dni zdravia, MultiSport Days, Family Days, Teambuildingy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMESTNÁVATEĽ

Čo je to zúčtovacie obdobie?

V programe MultiSport zodpovedá zúčtovaciemu obdobiu jeden kalendárny mesiac.

Aká je lehota splatnosti pre platbu za program MultiSport?

Základná lehota splatnosti je 14 dní.

Je možné program MultiSport hradiť flexipasmi či stravnými lístkami?

Bohužiaľ, zatiaľ nie. S týmito spoločnosťami nemáme uzatvorenú spoluprácu.

Aká je cena Dní zdravia?

Všetky akcie kompletne zastrešujeme a ich obsah individuálne prispôsobujeme želaniam konkrétneho klienta. Preto výšku ich ceny ovplyvňuje mnoho faktorov. Najskôr sa s vami stretneme osobne, preberieme vaše potreby a požiadavky. Potom už nič nebráni tomu, aby sme vám predložili ponuku šitú na mieru.

Ako môžeme získať MultiSport Deň zdravia pre našich zamestnancov?

Jednoducho – ozvite sa nám a radi sa s vami osobne stretneme na nezáväznom stretnutí. Všetky eventy realizujeme pre všetky spoločnosti bez rozdielu, či sú, alebo nie sú naším klientom.

Čo nám aj našim zamestnancom prinesú MultiSport Dni zdravia?

Rozhýbete seba aj svoju firmu, spoločne sa dozviete veľa nových informácií z oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, stravovania, pohybu a relaxácie a zosúladenia pracovného a osobného života. Vaši zamestnanci sa v neformálnej atmosfére zároveň stmelia ako kolektív a budú lepšie komunikovať a spolupracovať. Navyše celý Deň zdravia prebehne pod záštitou spoločnosti MultiSport a vždy ho povedú profesionálni lektori – pre vás tak bez starostí. Chcete vedieť o našich akciách viac? Pozrite si detaily.

Aká je s kartami MultiSport spojená administratíva?

Prakticky žiadna. Stavili sme na maximálnu jednoduchosť a klientský servis je pre nás samozrejmosťou.

Aká je cena karty MultiSport?

Výšku ceny karty ovplyvňuje mnoho faktorov. Medzi tie najdôležitejšie môžeme zaradiť jednak počet osôb, pre ktoré karty zriaďujete, ale aj tzv. model financovania. Ten vyplýva z percentuálneho rozdelenia mesačných nákladov medzi zamestnávateľa a zamestnanca. Vždy však platíte iba za aktívne karty. Máte ohľadom financovania ďalšie otázky? Dajte nám vedieť a my vám všetko vysvetlíme.

Môžeme počas spolupráce zvyšovať počet kariet?

Samozrejme. Aktualizácia počtu kariet je možná prostredníctvom klientskej zóny do 18. dňa v mesiaci alebo prostredníctvom webového formulára, ktorý je vytvorený špeciálne len pre vás.

Môžeme kartu ponúknuť výhradne zamestnancom, alebo aj externým spolupracovníkom?

Kartu MultiSport môžu dostať aj externí spolupracovníci osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce a pod.). Všetko je zmluvne zabezpečené čestným vyhlásením zo strany firmy.

Ako môžeme pre našich zamestnancov získať kartu MultiSport?

Jednoducho – napíšte nám alebo zavolajte a radi sa s vami osobne stretneme na nezáväznom stretnutí. Jedinou podmienkou je objednanie aspoň 10 kariet pre zamestnancov. Pokiaľ toto spĺňate, ozvite sa nám a zostavíme vám ponuku na mieru (ponúkame rôzne formy financovania aj v priebehu času).

Čo mojim zamestnancom prinesie karta MultiSport?

V prvom rade im ponúknete unikátny benefit, ktorý je na našom trhu medzi držiteľmi karty MultiSport veľmi obľúbený. Každý váš zamestnanec je jedinečný a vy mu týmto dávate najavo, ako ho rešpektujete a dávate mu vo využití karty voľnosť. Sám si môže vybrať, kedy a predovšetkým akú aktivitu si zvolí. Vy sami nemusíte navyše dohovárať žiadne zložité partnerstvá s ďalšími subjektmi – o to sme sa postarali za vás! Pozrite si, kde je dnes možné kartu MultiSport využívať.

Aké sú možnosti financovania programu MultiSport?

V prvom rade: Vstup do programu nie je spojený so žiadnym administratívnym alebo manipulačným poplatkom. Program MultiSport je flexibilný. Preto je len na vás, akým spôsobom a z akých zdrojov ho budete chcieť financovať. Najčastejším riešením je financovanie z:

  • prevádzkových prostriedkov firmy,
  • vlastných prostriedkov zamestnanca (mesačná zrážka zo mzdy),
  • kombináciou dvoch vyššie uvedených spôsobov financovania.

Na ako dlho musíme program MultiSport objednať?

To záleží len na vašom rozhodnutí. Vzájomná spolupráca je založená písomnou zmluvou na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou a bez udania dôvodu.

Čo prinesie program MultiSport nám a našim zamestnancom?

Všetky prieskumy potvrdzujú, že vo firmách, kde sa zamestnanci venujú pohybovým a relaxačným aktivitám, klesla chorobnosť. Zároveň sa potvrdilo, že spokojnejší a zdravší zamestnanci sú výkonnejší. Program MultiSport dlhodobo pracuje na tom, aby vaši zamestnanci práve takí boli. Zároveň boli motivovanejší a lepšie spolupracovali ako kolektív. Zvyšuje sa tiež vaša atraktivita ako zamestnávateľa. Pozrite sa sami, aké výhody vám prinesie spolupráca s MultiSportom.

Aké sú výhody programu MultiSport pre nás ako zamestnávateľa?

Samozrejme, môžete vidieť čisto finančné dôvody: Ide o daňovo uznateľný náklad a kartu je možné uhradiť aj zo sociálneho fondu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMESTNANEC

Môžem moju kartu MultiSport požičať inej osobe?

Bohužiaľ, nie. Karty sú neprenosné a môže ich využívať len ich držiteľ uvedený na karte.

Môžem si objednať kartu MultiSport pre sprevádzajúcu osobu/dieťa aj samostatne?

Toto, bohužiaľ, možné nie je. Karta pre sprevádzajúcu osobu/dieťa je naviazaná na existenciu a platnosť karty konkrétneho zamestnanca. Pokiaľ prestane Program MultiSport využívať konkrétny zamestnanec, znamená to, že súčasne končí účasť sprevádzajúcej osoby aj dieťaťa takéhoto zamestnanca v Programe MultiSport.

Môžu kartu MultiSport využiť sprevádzajúce osoby/deti v partnerských zariadeniach aj samostatne, alebo musia byť v sprievode zamestnanca, ktorý je držiteľom karty MultiSport?

Sprevádzajúca osoba môže využiť kartu MultiSport aj samostatne. Detské karty možno využívať len v sprievode dospelej osoby. Táto dospelá osoba nemusí byť držiteľom karty MultiSport. V ostatnom má každý držiteľ karty MultiSport rovnaké práva aj povinnosti. Detské karty možno využívať len v sprievode dospelej osoby. Táto dospelá osoba nemusí byť držiteľom karty MultiSport. V ostatnom má každý držiteľ karty MultiSport rovnaké práva aj povinnosti.

Môžem získať kartu MultiSport aj pre mojich rodinných príslušníkov alebo kamarátov?

Áno. K jednej karte môže každý zamestnanec získať jednu kartu pre dospelú blízku osobu  (ďalej len „sprevádzajúca osoba“) a až tri karty pre deti do 15 rokov (ďalej len „dieťa“). Je však na vašom zamestnávateľovi, či získanie kariet pre tieto osoby podporuje, preto sa obráťte na svoje personálne oddelenie.

Končí sa mi pracovnoprávny pomer, ale karta je ešte platná. Čo to pre mňa znamená?

To záleží na konkrétnej spolupráci medzi spoločnosťou Benefit Systems Slovakia a vaším zamestnávateľom. Štandardný postup je, že platnosť karty sa končí posledným dňom vo vašom súčasnom zamestnaní a kartu je posledným dňom v práci potrebné odovzdať.

Čo mám robiť, ak som kartu stratil/a?

Nepanikárte – stratu stačí nahlásiť na personálnom oddelení vášho zamestnávateľa. My vám potom vystavíme novú kartu bez akéhokoľvek poplatku. Bohužiaľ si však budete počas tohto prechodného obdobia hradiť všetky, inak zvýhodnené vstupy.

Môžem využívanie karty MultiSport nejakým spôsobom prerušiť?

V tomto prípade sa informujte na personálnom oddelení, kde vám personalista/tka oznámi konkrétne možnosti, vždy totiž záleží na konkrétnej spolupráci medzi spoločnosťou Benefit Systems Slovakia a vaším zamestnávateľom. Štandardný postup je, že prerušenie je možné len z vážnych zdravotných dôvodov.

V mojom obľúbenom zariadení zatiaľ kartu MultiSport neakceptujú, môžem to nejako ovplyvniť?

Samozrejme. Partnerskú sieť rozširujeme práve na základe vašich návrhov a požiadaviek. Ak máte konkrétny návrh, pošlite nám ho prostredníctvom kontaktného formulára. Náš tím overí, či je zariadenie pre zaradenie do partnerskej siete vhodné. Ak áno, urobíme všetko pre to, aby sme vám ho čo najskôr mohli predstaviť ako novinku!

Môžem si prostredníctvom spoločnosti MultiSport rezervovať kurty alebo lekcie?

Bohužiaľ – toto zatiaľ neumožňujeme. Všetko je potrebné dohovoriť si s konkrétnym zariadením. Vo výpise našich partnerov však nájdete všetko potrebné, aby ste ho mohli kontaktovať sami.

Môžem využívať moju kartu MultiSport aj v zahraničí?

V súčasnosti môžete kartu využívať aj v partnerských zariadeniach v Česku. Pozrite si, o ktoré ide. K dispozícii je vám teda viac ako 2 000 zariadení na Slovensku a v Česku. MultiSport nájdete aj v Poľsku či Bulharsku, tu, bohužiaľ, zatiaľ slovenskú kartu MultiSport využívať nemôžete.

Ako zistím, kde všade môžem využiť kartu MultiSport?

V súčasnosti ponúkame voľné/zvýhodnené vstupy do viac ako 2 000 zariadení na Slovensku a v Česku. Vyberať si môžete z viac ako 260 pohybových aj relaxačných aktivít v 360 mestách. Pomocou nášho vyhľadávača si vyberajte lokalitu alebo svoju obľúbenú činnosť, u každého zariadenia nájdete aj detaily (kontakt, nutnosť rezervácie, výpis aktivít, ktoré možno čerpať, informácie o doplatkoch atď.).

Platím za vstup nejaký poplatok na mieste?

V Čechách aj na Slovensku je v 99 % prípadov vstup voľný - ak to tak nie je, uvádzame to priamo v detaile u konkrétneho partnera, prípadne v podmienkach používania karty MultiSport, ktoré sú uverejnené tu. POZOR: zariadenie môže nad rámec vstupu požadovať napríklad vrátničkou zálohu na rezerváciu alebo náradie. Toto MultiSport nekryje.

Ako často môžem kartu využívať?

Kartu MultiSport môžete využívať na 1 vstup do jedného zariadenia denne. To znamená, že ak budete chcieť, zvládnete aj 30 alebo 31 rôznych aktivít mesačne! Niektorí partneri dokonca pod pojmom „1 vstup“ umožňujú viac aktivít v rámci jedného zariadenia (napr. bazén a sauna). Pozrite si naše partnerské zariadenia a ich ponuku.

Dostal som obálku s kartou MultiSport. Čo ďalej?

Otvorte obálku, kde je ku karte aj sprievodný list. Práve tam vám píšeme, ako máte nový benefit využívať. Podmienky používania programu sú tiež zverejnené tu. Považujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že karta MultiSport je neprenosná a môžete ju využívať len vy. Spoločne s kartou MultiSport vždy predložte doklad totožnosti s vašou fotkou. Ak obsluhe na recepcii zariadenia predložíte len kartu MultiSport, nemusia vás vpustiť.

Môžem si svoju kartu vyzdvihnúť osobne?

Samozrejme, že áno. Adresa, kde vás radi uvidíme, je: Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08, Bratislava. Pozrite si mapu.

Ako mi kartu MultiSport doručíte?

V prevažnej väčšine prípadov posielame karty priamo na adresu uvedenú zamestnávateľom, tzn. do vášho zamestnania. Vaše personálne oddelenie sa postará o to, aby ste kartu obdržali.

Koľko mesačne zaplatím za kartu MultiSport?

Vášmu zamestnávateľovi fakturujeme každý mesiac iba cenu karty. Tá sa odvíja od toho, aký model spolupráce s nami si zvolí, aj preto môže byť jej cena rôzna. Konkrétnu ponuku pre vaše personálne oddelenie rád pripraví náš obchodný zástupca na nezáväznom stretnutí.

Je možné objednať si kartu MultiSport e-mailom alebo telefonicky?

Jediným, kto pre vás môže kartu MultiSport získať, je vaše personálne oddelenie. Ak váš zamestnávateľ kartu MultiSport zatiaľ nepodporuje, odporučte nás a my ho budeme kontaktovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER

Aká je splatnosť faktúr?

Splatnosť máme štandardne nastavenú na 14 dní.

Ako prebieha registrácia zákazníka v našom zariadení, ktorý sa preukáže kartou MultiSport?

Jednoducho – cez čítačku čiarového kódu, ktorý je na každej karte. Čítačka, rovnako ako inštalácia, je, samozrejme, zadarmo. Vy potrebujete iba počítač a pripojenie na internet. Nemusíte sa báť – čítačka neznamená ani akýkoľvek zásah do vašich pokladničných alebo iných systémov. Celé vybavenie funguje vo webovom prehliadači. Výhody našej čítačky: 

  • Zrýchlené vybavenie držiteľov kariet MultiSport
  • Pripravené podklady pre vystavenie faktúr
  • Zrýchlené spracovanie a úhrada faktúr

Koľko nás bude spolupráca stáť?

Možnosť prijímať karty MultiSport je pre zariadenie bezplatné, rovnako tak ani pri vstupe do programu neplatíte žiadne vstupné poplatky. Model spolupráce je založený na úhrade vstupu za každého konkrétneho držiteľa karty MultiSport, podľa dohodnutých  podmienok. Záleží na mnohých faktoroch, medzi ne patrí napríklad typ zariadenia, počet návštevníkov, lokalita atď. Vieme však, že každý partner je niečím jedinečný. Preto vám vyjdeme v ústrety a zostavíme pre vás ponuku na mieru.

Vyžadujete od svojich partnerov zmluvu?

Áno. Zmluva v listinnej podobe s podpismi oboch strán je pre vzájomnú spoluprácu nevyhnutná. Ale nebojte sa, rozhodne vás nechceme zavaliť administratívou. Pravidlá spolupráce sú veľmi jednoduché.

Ako sa môžeme stať vaším partnerom?

V prvom rade sme radi, že s nami chcete spolupracovať. Už sa nemôžeme dočkať, až sa spoznáme osobne. Navštívte našu stránku venovanú partnerom a napíšte nám. My sa vám čo najskôr ozveme. Rovnako tak rozširujeme našu partnerskú sieť aj na želanie našich korporátnych klientov či samotných držiteľov karty MultiSport, v tomto prípade my sami konkrétne zariadenie kontaktujeme.